Untitled Document
12 มีนาคม 2562 โครงการรณรงค์วันไตโลก ประจำปีงบประมาณ 2562
12 Next >>
12 Next >>

ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 กลุ่มงานไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจัดโครงการรณรงค์วันไตโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ
.
โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พิสุทธ์ไพศาล (หัวหน้ากลุ่มงานไตเทียม) เป็นประธานในการเปิดงาน และ นางสุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันการเกิดโรคไต และ วิธีการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดปัญหาทางด้านสุขภาพระดับประเทศของผู้ป่วยโรคไต ให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง รู้จักป้องกัน ระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหาร การบำบัดรักษาเมื่อเกิดโรคไต และวิธีอื่นๆ เพื่อช่วยชะลอไตเสื่อม

ภายในงานได้มีการจัดบูธเพื่อให้ความรู้ การเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เยี่ยมชม อาทิเช่น บูธอาหารจากโภชนากร บูธกายภาพ บูธแพทย์แผนไทย บูธห้องยา และการคัดกรองโรคไต ตรวจวัดน้ำตาลฟรี เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษากลุ่มงานไตเทียม การทำกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายก่อนเข้ารับฟังวิชาการ การเสวนากับแพทย์เฉพาะทาง และสาขาสหวิชาชีพในเรื่องของ "ป้องกันอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม" พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ะ
 
 
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270