1
 1
 1
 1
 1
 1
 
Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
12 มีนาคม 2562 โครงการรณรงค์วันไตโลก ประจำปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 กลุ่มงานไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจัดโครงการรณรงค์วันไตโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พิสุทธ์ไพศาล (หัวหน้ากลุ่มงานไตเทียม) เป็นประธานในการเปิดงาน และ นางสุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน . โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันการเกิดโรคไต และ วิธีการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดปัญหาทางด้านสุขภาพระดับประเทศของผู้ป่วยโรคไต ให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง รู้จักป้องกัน ระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหาร การบำบัดรักษาเมื่อเกิดโรคไต และวิธีอื่นๆ เพื่อช่วยชะลอไตเสื่อม . ภายในงานได้มีการจัดบูธเพื่อให้ความรู้ การเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เยี่ยมชม อาทิเช่น บูธอาหารจากโภชนากร บูธกายภาพ บูธแพทย์แผนไทย บูธห้องยา และการคัดกรองโรคไต ตรวจวัดน้ำตาลฟรี เป็นต้น . ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษากลุ่มงานไตเทียม การทำกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายก่อนเข้ารับฟังวิชาการ การเสวนากับแพทย์เฉพาะทาง และสาขาสหวิชาชีพในเรื่องของ "ป้องกันอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม" พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ะ
 
พิธีมอบโครงการฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับ COP - CPR และศูนย์กู้ชีพนเรนทร ได้จัดพิธีมอบโครงการฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาย ภายในงานได้มีการจัดการแสดงเพื่อต้อนรับคณะโรตารี การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับคณะโรตารี รวมถึงการมอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีสมุทรปราการ สโมสรโรตารีสากลประเทศเกาหลี และมูลนิธิปู่ทัพ จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรทางการแพทย์ (BLS) ในวันที่ 30 ต.ค.61 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน 2.การจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป ในงานพระสมุทรเจดีย์ 3.ได้รับการสนับสนุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.สมุทรปราการ อันได้แก่ - เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง - เครื่องตรวจเครื่องไฟฟ้าสมอง 1 เครื่อง - EKG monitor 1 เครื่อง - หุ่น CPR และ AED trainer โดยมีผู้อำนวยแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ เป็นผู้รับมอบ
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
กีฬาสีโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี2561
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธไมตรี ประจำปี 2561 และงานจัดเลี้ยงปีใหม่เจ้าหน้าที่ รพ.สมุทรปราการ
 
เพราะคุณคือคนดี ศรีสมุทรปราการ
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร "เพราะคุณคือคนดี ศรีสมุทรปราการ" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อันได้แก่
 
กิจกรรมรวมใจวัยจ๊าบ
ฉลองครบรอบ​ 25​ ปี​ การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมุทรปราการ งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.สมุทรปราการ จึงได้จัดงานปีใหม่ไทยเพื่อผู้สูงอายุ โดยให้ชื่อว่า "รวมใจวัยจ๊าบ" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม​ชั้น 9​ อาคาร​ 9​ ชั้น​ โรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะ
 
เปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รพ.สมุทรปราการ เปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ นายแพทย์ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน และนายแพทย์สุวัฒน์ นันทนาวัฒน์ เป็นประธานในการตัดริบบิ้นเปิดคลินิก
 
เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20-00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้มารับบริการ ได้มีโอกาสพบแพทย์ เฉพาะทาง นอกเวลาราชการ 2. ลดระยะการรอคอยของผู้ป่วย ที่มารอรับการรักษาในเวลาราชการ 3. ผู้มารับบริการได้รับการตรวจรักษาที่สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
ธนาออมสินสาขาใหญ่ มอบพัดลม
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 10 ตัว โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270