dwphxvho  
1
 1
 1
 1
 1
 1
 
Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก (ผู้ตรวจราชการเขต 6) เป็นประธานในกาiเปิดงาน และแพทย์หญิงอัจฉรา พวงสมบัติ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออกภายในงานได้มีการจัดบูธเพื่อให้ความรู้มากมาย อาทิเช่น ปั้นลูกชุบ วาดรูประบายสี การเล่นเกมส์ การตอบคำถามชิงรางวัล และอื่นๆอีกมากมาย โดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจะประกอบไปด้วย เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จำนวน 28 คน เด็กป่วยที่เข้ารับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน จำนวน 270 คน และลูกหลานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ที่ได้ร่วมกันจัดบูธมอบของขวัญ บูธขนม และวงดนตรีจิตอาสา บริษัท ห้างร้านต่างๆ รวมถึงป้าเล็กและเพื่อนๆที่ร่วมกันสนับสนุนอาหาร และน้ำดื่ม ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
 
การถ่ายทอดนโยบาย และเข็มมุ่ง 2561
ในวันที่ 3 - 5 มกราคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ได้จัดการประชุมในหัวข้อ "การถ่ายทอดนโยบาย และเข็มมุ่ง 2561" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านได้รับทราบนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ในการนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงจุด ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
ขอขอบพระคุณผู้บริจาค
โรงพยาบาลสมุทรปราการขอขอบพระคุณ คุณพัฒนพงษ์ ปานสมบัติและครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างหอผู้ป่วยหนัก (ICU) เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท โดยนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญให้กับครอบครัวปานสมบัติทุกท่านนะคะ
 
Merry Christmas and Happy New Year 2018
Merry Christmas and Happy New Year 2018 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สมุทรปราการ ร่วมส่งมอบความสุขให้ผู้มารับบริการ และประชาชนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขทุกๆวัน โรคภัยไม่มาเบียดเบียน หายเจ็บหายป่วยในเร็ววันนะค่าาาาา ❤❤❤
 
จัดการสอนวิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพา รุ่น On-Call Advanceds
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. หน่วยงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดสอนวิธีการสอบเทียบเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพา รุ่น On-Call Advanceds รวมถึงแนะนำวิธีการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจวัดน้ำตาล เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัยกับผู้มารับบริการ ณ สถานีอนามัยตำบลแพรกษา
 
งานกีฬาสีโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดงานกีฬาสี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานกีฬาสีในครั้งนี้
 
ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี 100 ท่าน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ เทคนิคการแพทย์และมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดบูธตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี จำนวน 100 ท่าน เนื่องจากตับอักเสบบีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตปีละกว่าแปดแสนคนทั่วโลก..ทางกลุ่มงานเล็งเห็นปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ จึงจัดให้มีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อฟรี ในการป้องกันโรคต่อไป
 
มหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพ 5 ส. KAIZEN
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดงานมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพ 5 ส. KAIZEN ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4
 
อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง
ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ทีม Cop CPR ได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง เพื่อส่งเสริมความรู้ และเพิ่มทักษะในการช่วยชีวิตขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง ตามมาตราฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วย และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น
 
นางสาวปิยภรณ์ จันทรศรี นักวิชาการสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ) นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation
นางสาวปิยภรณ์ จันทรศรี นักวิชาการสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ) นำเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation . เรื่อง "ความเข้มแสงสว่างและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเมื่อยล้าของสายตา ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ" . ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2/2560 "หนึ่งทศวรรษ Safety culture ในประเทศไทย" . ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2560
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270