ypavxsqc   avtvmmxu  
1
 1
 1
 1
 1
 1
 
Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
เติมบุญกับการบริจาคผ่าน QR CODE
ท่านใดที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสามารถบริจาคเงินผ่าน e-Donation (หรือที่เรียกว่า ระบบการบริจาคเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์) ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้ ✔เข้า Application KTB netbank หรือ Mobile Application ของทุกธนาคาร ✔กดสแกน QR Code เพื่อบริจาคเงิน ✔กดยอดเงินที่ต้องการบริจาค #ตรวจสอบชื่อบัญชี (เงินบริจาคของโรงพยาบาลสมุทรปราการ) และ กดยืนยัน #หมายเหตุ หากท่านต้องการบริจาคเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ให้ท่านทำรายการในช่องที่ระบุว่า ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ทางระบบจะส่งใบเสร็จให้ท่านผ่านทาง E mail ทันที #กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีของธนาคารก่อนโอนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องค่ะ เพียงเท่านี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วค่ะ และที่สำคัญการบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคนะคะ ❤ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 027018132 -9 ต่อ 2324 หรือ 2327 (ในเวลาราชการ)
 
งดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา
โรงพยาบาลสมุทรปราการงดใช้ถุงพลาสติกในการรับยาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทาง รพ.สมุทรปราการขอให้ผู้มารับบริการนำถุงผ้ามารับยาที่ รพ. หรือท่านใดที่ไม่มี ทาง รพ.มีถุงผ้าให้ผู้มารับบริการยืม ณ จุดบริการ 2 จุด คือบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องเตรียมเอกสารเพื่อลงชื่อในการยืมถุงผ้าด้วยนะคะ รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาค่ะ ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะ ช่วยกันลดโลกร้อนขอบคุณค่ะ
 
เปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "อภัยภูเบศร"
ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 10.30 น. โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "อภัยภูเบศร" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีทรงครองราชย์ 9 ชั้น ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี - นายแพทย์โสภณ เมฆธน(ที่ปรึกษาว่าการกระทรวงสาธารณสุข) - นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) - พลเอกบุญเกิด วาดวารี (ประธานชมรมสมุทรปราการ) - พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) - มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ - นายกเหล่ากาชาดไทย - นพ.สุเทพ เพ็ชรมาก (ผู้ตรวจราชการเขต 6) และคณะ - นายแพทย์อภิชาติ รอดสม(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6) - สสจ. จังหวัดระยอง ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดร้านสมุนไพร "อภัยภูเบศร" สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งร้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย และเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลในรูปแบบของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคลจากสมุนไพร สู่ผู้บริโภค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาโรค รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของประเทศ ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำและการเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 
กลุ่มจิตอาสา
กิจกรรมดีๆ ที่ดูแลผู้ป่วย และให้ความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการมาโดยตลอด ก็คือ #กลุ่มจิตอาสา ที่ร่วมกันให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มแรง เพื่อแรกกับรอยยิ้มจากทุกๆคน การให้บริการตัดผมฟรีของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และจิตอาสาที่มาด้วยใจโดยให้บริการเชิงรุก ในการตัดผมคนไข้บนหอผู้ป่วย สำหรับคนไข้ที่เดินไม่ไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การให้บริการทางเสียงเพลง กับ #ดนตรีบำบัด ที่เป็นการรวมตัวจากกลุ่มคนดนตรีจิตอาสา เพื่อมามอบเสียงเพลงในทุกๆวัน โดยสลับสับเปลี่ยนแนวเพลงกันไป เพื่อให้ผู้มารับบริการได้ผ่อนคลายครบทั้ง 5 วัน ต้องขอขอบพระคุณกลุ่มคนจิตอาสาทุกท่านค่ะ❤
 
สงกรานต์วัยจ๊าบ 61
ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์วัยจ๊าบ 61” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น ทางชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์วัยจ๊าบ 61” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะอาการซึมเศร้า ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทำให้ร่างกาย แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วย ซึ่งทางชมรมได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสมาชิกขึ้นทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,800 คน ผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์) คุณอนุสรา ยังตรง (อดีต.สส.) นายจรูญ ยังประภากร (อดีต สว.) นางสุกัญญา อัสวเหม (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เจ้าหน้าที่งานสุขเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อสม.สหเวชและจิตอาสา โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ นางอำไพ รัตนสุคนธ์ (ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ) เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการทำบุญเลี้ยงพระ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย และบูธนิทรรศการเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีงานสงกรานต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 นางระบำ ไกรเกียรติ
 
โครงการ "ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม"
โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม" . เป็นโครงการที่มีประโยชน์โดยท่านรองสิทธิชัย กุลพรศิริกุล(รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) แนะนำให้จัดทำขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป . นำโดยอาจารย์นายแพทย์กรกฏ พานิช ผู้ช่วยคณบดีและคณะวิทยากรทั้ง 15 ท่าน . โดยมีนายแพทย์ธิติวัฒน์ สุรพันธุ์ (หัวหน้ากลุ่มงานออโธปิดิกส์) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานทั้งนี้ และนายแพทย์อิศรา (หัวน้ากลุ่มงานเวชกรรม) ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน . และผู้เข้าร่วมรับฟังโครงการในครั้งนี้ คือ นายแพทย์เรืองฤทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก) คุณหมอสมรักษ์ คุณประไพศรี รพสต. รพ.เอกชน อสม. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกสมาคมข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน โดยร่วมประมาณ 150 คน . จากผลการกรอกแบบประเมิน ผู้เข้าอบรมกล่าวว่าดีมาก ได้ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มีการแนะนำเล่าสู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ . รู้จักป้องกันตอนนี้ ยังดีกว่าต้องมาเปลี่ยนข้อเข่ากันนะคะ ลดอัตราข้อเข่าเสื่อม ลดค่ารักษา ลดงบประมาณ ลงทุนน้อยได้ประโยชน์มาก “สร้างสุขภาพ ดีกว่าซ่อมสุขภาพ “ ต้องขอขอบพระคุณท่านรองสิทธิชัย ที่นำโครงการดีๆมาให้คนสมุทรปราการ เราเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดกิจกรรมให้ในครั้งนี้ค่ะ
 
ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี ที่มาประจำตำแหน่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
โครงการ รณรงค์วันไตโลก "ฅ.คนรักไต" ภายใต้สโลแกน สตรีไทย ไต Strong
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการ รณรงค์วันไตโลก "ฅ.คนรักไต" ภายใต้สโลแกน สตรีไทย ไต Strong ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พิสุทธิ์ไพศาล เป็นผู้กล่าวรายงาน . โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการการวันไตโลกขึ้นทุกปี เพราะตระหนักถึงพิษภัยของโรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจรุนแรงจนทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ ส่งผลต่องบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร บุคคลากร และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ . จากสถิติผู้ป่วยเข้ารับการฟอกไตต่อครั้งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการในปีงบประมาณ 2559 มีประมาณ 6,750 ครั้ง และ ปีงบประมาณ 2560 มีประมาณ 7,261 ครั้งตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผู้ที่ป่วยโรคนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยเสี่ยงจะมาจากผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น . และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก รวมถึงรู้วิธีการป้องกันโรคไตเสื่อม หน่วยงานไตเทียม ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นทุกปี เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ค่าใชจ่าย ค่ารักษาพยาบาล งบประมาณ ตลอดจนบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข . ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข . ภายในงานได้มีการจัดบูธให้ความรู้มากมาย อาทิเช่น บูธให้ความรู้เรื่องไต กายภาพ โภชนากร NCD(อ่อนหวาน) การตรวจโปรตีนคัดกรองโรคไต และอื่นๆอีกมากมาย . ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารี อียจองบู ภาค 3690 ประเทศเกาหลี และสโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย 3330 ที่เข้าร่วมรับฟังความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงได้มอบเครื่องตรวจสัญญาณชีพพร้อมชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 5 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270