Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
กีฬาสีโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี2561
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธไมตรี ประจำปี 2561 และงานจัดเลี้ยงปีใหม่เจ้าหน้าที่ รพ.สมุทรปราการ
 
เพราะคุณคือคนดี ศรีสมุทรปราการ
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร "เพราะคุณคือคนดี ศรีสมุทรปราการ" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อันได้แก่
 
กิจกรรมรวมใจวัยจ๊าบ
ฉลองครบรอบ​ 25​ ปี​ การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมุทรปราการ งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.สมุทรปราการ จึงได้จัดงานปีใหม่ไทยเพื่อผู้สูงอายุ โดยให้ชื่อว่า "รวมใจวัยจ๊าบ" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม​ชั้น 9​ อาคาร​ 9​ ชั้น​ โรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะ
 
เปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รพ.สมุทรปราการ เปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ นายแพทย์ชูศักดิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน และนายแพทย์สุวัฒน์ นันทนาวัฒน์ เป็นประธานในการตัดริบบิ้นเปิดคลินิก
 
เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20-00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้มารับบริการ ได้มีโอกาสพบแพทย์ เฉพาะทาง นอกเวลาราชการ 2. ลดระยะการรอคอยของผู้ป่วย ที่มารอรับการรักษาในเวลาราชการ 3. ผู้มารับบริการได้รับการตรวจรักษาที่สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
ธนาออมสินสาขาใหญ่ มอบพัดลม
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 10 ตัว โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ
 
ชี้แจงจากผู้อำนวยการ เรื่องปรับค่าบริการนอกเวลา เริ่ม 1 ธันวาคม 2561
Scoop News
 
ปรับค่าบริการนอกเวลา
ประชาสัมพันธ์ การปรับค่าบริการนอกเวลา สำหรับผู้ป่วยโรคที่ไม่ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 
โครงการหมอชวนวิ่ง
ไปวิ่งเพื่อสุขภาพกันเถอะ ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดในโปสเตอร์ที่แนบมาค่ะ
 
ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 9 โรงพยาบาลสมุทรปราการ . โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธ์ุ (อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน . เนื่องจากในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ เกิดจากโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ หัวใจจะหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที ไปแล้ว แม้เราจะช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวรได้ ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง จนถึงมือแพทย์นั้น สำคัญสำหรับการช่วยชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง . กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงตระหนักถึงความสำคัญนี้ และได้ร่วมกับทีม COP-CPR และศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.สมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย . ทั้งนี้สโมสรโรตารี นำโดยท่านยกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ ประธานมูลนิธิปู่ทัพ ได้มอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.สมุทรปราการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจเป็นผู้รับมอบ
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270