1
 1
 1
 1
 1
 1
 
Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20-00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้มารับบริการ ได้มีโอกาสพบแพทย์ เฉพาะทาง นอกเวลาราชการ 2. ลดระยะการรอคอยของผู้ป่วย ที่มารอรับการรักษาในเวลาราชการ 3. ผู้มารับบริการได้รับการตรวจรักษาที่สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
ธนาออมสินสาขาใหญ่ มอบพัดลม
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 10 ตัว โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ
 
ชี้แจงจากผู้อำนวยการ เรื่องปรับค่าบริการนอกเวลา เริ่ม 1 ธันวาคม 2561
Scoop News
 
ปรับค่าบริการนอกเวลา
ประชาสัมพันธ์ การปรับค่าบริการนอกเวลา สำหรับผู้ป่วยโรคที่ไม่ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 
โครงการหมอชวนวิ่ง
ไปวิ่งเพื่อสุขภาพกันเถอะ ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดในโปสเตอร์ที่แนบมาค่ะ
 
ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 9 โรงพยาบาลสมุทรปราการ . โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธ์ุ (อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน . เนื่องจากในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ เกิดจากโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ หัวใจจะหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที ไปแล้ว แม้เราจะช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวรได้ ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง จนถึงมือแพทย์นั้น สำคัญสำหรับการช่วยชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง . กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงตระหนักถึงความสำคัญนี้ และได้ร่วมกับทีม COP-CPR และศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.สมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย . ทั้งนี้สโมสรโรตารี นำโดยท่านยกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ ประธานมูลนิธิปู่ทัพ ได้มอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.สมุทรปราการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจเป็นผู้รับมอบ
 
เติมบุญกับการบริจาคผ่าน QR CODE
ท่านใดที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสามารถบริจาคเงินผ่าน e-Donation (หรือที่เรียกว่า ระบบการบริจาคเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์) ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้ ✔เข้า Application KTB netbank หรือ Mobile Application ของทุกธนาคาร ✔กดสแกน QR Code เพื่อบริจาคเงิน ✔กดยอดเงินที่ต้องการบริจาค #ตรวจสอบชื่อบัญชี (เงินบริจาคของโรงพยาบาลสมุทรปราการ) และ กดยืนยัน #หมายเหตุ หากท่านต้องการบริจาคเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ให้ท่านทำรายการในช่องที่ระบุว่า ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ทางระบบจะส่งใบเสร็จให้ท่านผ่านทาง E mail ทันที #กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีของธนาคารก่อนโอนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องค่ะ เพียงเท่านี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วค่ะ และที่สำคัญการบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคนะคะ ❤ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 027018132 -9 ต่อ 2324 หรือ 2327 (ในเวลาราชการ)
 
งดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา
โรงพยาบาลสมุทรปราการงดใช้ถุงพลาสติกในการรับยาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทาง รพ.สมุทรปราการขอให้ผู้มารับบริการนำถุงผ้ามารับยาที่ รพ. หรือท่านใดที่ไม่มี ทาง รพ.มีถุงผ้าให้ผู้มารับบริการยืม ณ จุดบริการ 2 จุด คือบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องเตรียมเอกสารเพื่อลงชื่อในการยืมถุงผ้าด้วยนะคะ รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาค่ะ ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะ ช่วยกันลดโลกร้อนขอบคุณค่ะ
 
เปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "อภัยภูเบศร"
ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 10.30 น. โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "อภัยภูเบศร" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีทรงครองราชย์ 9 ชั้น ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี - นายแพทย์โสภณ เมฆธน(ที่ปรึกษาว่าการกระทรวงสาธารณสุข) - นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) - พลเอกบุญเกิด วาดวารี (ประธานชมรมสมุทรปราการ) - พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) - มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ - นายกเหล่ากาชาดไทย - นพ.สุเทพ เพ็ชรมาก (ผู้ตรวจราชการเขต 6) และคณะ - นายแพทย์อภิชาติ รอดสม(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6) - สสจ. จังหวัดระยอง ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดร้านสมุนไพร "อภัยภูเบศร" สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งร้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย และเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลในรูปแบบของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคลจากสมุนไพร สู่ผู้บริโภค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาโรค รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของประเทศ ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำและการเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 
กลุ่มจิตอาสา
กิจกรรมดีๆ ที่ดูแลผู้ป่วย และให้ความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการมาโดยตลอด ก็คือ #กลุ่มจิตอาสา ที่ร่วมกันให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มแรง เพื่อแรกกับรอยยิ้มจากทุกๆคน การให้บริการตัดผมฟรีของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และจิตอาสาที่มาด้วยใจโดยให้บริการเชิงรุก ในการตัดผมคนไข้บนหอผู้ป่วย สำหรับคนไข้ที่เดินไม่ไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การให้บริการทางเสียงเพลง กับ #ดนตรีบำบัด ที่เป็นการรวมตัวจากกลุ่มคนดนตรีจิตอาสา เพื่อมามอบเสียงเพลงในทุกๆวัน โดยสลับสับเปลี่ยนแนวเพลงกันไป เพื่อให้ผู้มารับบริการได้ผ่อนคลายครบทั้ง 5 วัน ต้องขอขอบพระคุณกลุ่มคนจิตอาสาทุกท่านค่ะ❤
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270