ypavxsqc   avtvmmxu  
1
 1
 1
 1
 1
 1
 
Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีงานสงกรานต์โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 นางระบำ ไกรเกียรติ
 
โครงการ "ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม"
โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม" . เป็นโครงการที่มีประโยชน์โดยท่านรองสิทธิชัย กุลพรศิริกุล(รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) แนะนำให้จัดทำขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป . นำโดยอาจารย์นายแพทย์กรกฏ พานิช ผู้ช่วยคณบดีและคณะวิทยากรทั้ง 15 ท่าน . โดยมีนายแพทย์ธิติวัฒน์ สุรพันธุ์ (หัวหน้ากลุ่มงานออโธปิดิกส์) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานทั้งนี้ และนายแพทย์อิศรา (หัวน้ากลุ่มงานเวชกรรม) ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน . และผู้เข้าร่วมรับฟังโครงการในครั้งนี้ คือ นายแพทย์เรืองฤทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก) คุณหมอสมรักษ์ คุณประไพศรี รพสต. รพ.เอกชน อสม. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกสมาคมข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน โดยร่วมประมาณ 150 คน . จากผลการกรอกแบบประเมิน ผู้เข้าอบรมกล่าวว่าดีมาก ได้ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มีการแนะนำเล่าสู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ . รู้จักป้องกันตอนนี้ ยังดีกว่าต้องมาเปลี่ยนข้อเข่ากันนะคะ ลดอัตราข้อเข่าเสื่อม ลดค่ารักษา ลดงบประมาณ ลงทุนน้อยได้ประโยชน์มาก “สร้างสุขภาพ ดีกว่าซ่อมสุขภาพ “ ต้องขอขอบพระคุณท่านรองสิทธิชัย ที่นำโครงการดีๆมาให้คนสมุทรปราการ เราเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดกิจกรรมให้ในครั้งนี้ค่ะ
 
ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี ที่มาประจำตำแหน่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
โครงการ รณรงค์วันไตโลก "ฅ.คนรักไต" ภายใต้สโลแกน สตรีไทย ไต Strong
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการ รณรงค์วันไตโลก "ฅ.คนรักไต" ภายใต้สโลแกน สตรีไทย ไต Strong ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ . ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พิสุทธิ์ไพศาล เป็นผู้กล่าวรายงาน . โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการการวันไตโลกขึ้นทุกปี เพราะตระหนักถึงพิษภัยของโรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจรุนแรงจนทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ ส่งผลต่องบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร บุคคลากร และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ . จากสถิติผู้ป่วยเข้ารับการฟอกไตต่อครั้งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการในปีงบประมาณ 2559 มีประมาณ 6,750 ครั้ง และ ปีงบประมาณ 2560 มีประมาณ 7,261 ครั้งตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผู้ที่ป่วยโรคนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยเสี่ยงจะมาจากผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น . และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก รวมถึงรู้วิธีการป้องกันโรคไตเสื่อม หน่วยงานไตเทียม ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นทุกปี เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ค่าใชจ่าย ค่ารักษาพยาบาล งบประมาณ ตลอดจนบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข . ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข . ภายในงานได้มีการจัดบูธให้ความรู้มากมาย อาทิเช่น บูธให้ความรู้เรื่องไต กายภาพ โภชนากร NCD(อ่อนหวาน) การตรวจโปรตีนคัดกรองโรคไต และอื่นๆอีกมากมาย . ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารี อียจองบู ภาค 3690 ประเทศเกาหลี และสโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย 3330 ที่เข้าร่วมรับฟังความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงได้มอบเครื่องตรวจสัญญาณชีพพร้อมชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 5 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 
เยี่ยมสำรวจระบบ Smart Hospital และระบบ HIS
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์พวินพงศ์ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) นายแพทย์โสภณ เมฆธน (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และคณะ . ได้เข้าร่วมสำรวจระบบ Smart Hospital และระบบ HIS ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมถึงร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลสมุทรปราการ . วัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบ Smart Hospital และระบบ HIS เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข . โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมรับฟัง และร่วมกับคณะในเดินสำรวจในครั้งนี้ . สถานที่ในการเยี่ยมสำรวจระบบ Smart Hospital และระบบ HIS ได้แก่... ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน / ห้องบัตร /ห้องหู คอ จมูก / ห้องเทคนิคการแพทย์ การใช้ท่อลม / ห้องพิเศษ VIP การสำรวจ robot จ่ายยา /ห้องยา การสำรวจ robot จัดยา เป็นต้น
 
ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ ร่วมกับ Sabina มอบเต้านมเทียม
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. . ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ร่วมกับ Sabina มอบเต้านมเทียม จำนวน 150 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม . ณ ห้องประชุมโกสน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ
 
มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัด “มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล อายุรแพทย์สาขาโรคมะเร็ง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจสามารถแนะนำญาติ คนรอบข้าง ผู้มารับบริการ และประชากรกลุ่มเสี่ยงให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะต้นมารักษาลดอัตราตายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งรักษาในจังหวัดสมุทรปราการให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง และอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรกผลการรักษาหายร้อยละ 97 และในปีนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ช่วงอายุ 50-70 ปี ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ได้โควตาการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ประมาณ 20,000 คน นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง และการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรสหสาขาวิชาชีพ ที่มาให้ความรู้ผ่านทางการเสวนา มีการจัดซุ้มให้เยี่ยมชมสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ เช่น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กับการรักษา การคัดกรองและการส่องกล้องตรวจหามะเร็งทำอย่างไร เป็นต้น ผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ รวม 400 คน
 
จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และ ให้บริการอุดฟันด้วยวิธี SMART TECHNIC
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และ รพ.สต.CUP เมืองสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และ ให้บริการอุดฟันด้วยวิธี SMART TECHNIC ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสิรินธรราชวิทยาลัยฯ
 
สโมสร โรตารีเกาหลี โรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ ได้เข้ามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 10.00 น.สโมสร โรตารีเกาหลี โรตารีสมุทรปราการ และมูลนิธิปู่ทัพ ได้เข้ามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี . โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน และการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีคุณภาพตามหลักมาตราฐาน และประชาชนมีความรู้เความเข้าใจเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รู้วิธีป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง เมื่อเกิดอาการดังกล่าว และเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาภายใน 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะลดการเกิดความพิการ หรืออัตราการเสียชีวิตได้ . นายวิชัย มณีวัชรเกียรติ (ผู้ประสานงานของมูลนิธิโรตารี) ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการของสโมสรโรตารี และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสโมสร เกี่ยวกับการบริจาคที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย และผู้มารับบริการได้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด การร่วมชมวีดิทัศน์ โดยมีนายกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ นายวิชัย ศรีสุวัจรีย์ ได้กล่าวมอบโครงการ และนายกสโมสรโรตารีดองดูเซิน ได้กล่าวแสดงความยินดี โดยมอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับ โครงการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (จำนวน 1,722,439 บาท) ซึ่งประกอบไปด้วย - EKG monitoring machine จำนวน 2 เครื่อง - EKG recorder จำนวน 1 เครื่อง - เตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง - ระบบ pipeline for oxygen supply จำนวน 9 ชุด - ตู้และโต๊ะข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 9 ชุด - Infusion pump จำนวน 1 เครื่อง คุณดำรง ยงค์สงวนชัย ประธานมูลนิธิปู่ทัพ ได้มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง (มูลค่า 180,000 บาท) และคุณไพวงศ์ ชำนินาวากุล อดีตประธานสโมสรโรตารีสมุทรปราการ มอบเตียงไฟฟ้า 1 เตียง (มูลค่า 60,000 บาท) โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ (อายุรแพทย์) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงาน ยังได้ร่วมชมหอผู้ป่วย Stroke unit ก่อนเดินทางกลับอีกด้ว
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270