1
 1
 1
 1
 1
 1
 
Untitled Document
#cap1 #cap2 #cap3 #cap4 #cap5 #cap6 #cap7 #cap8 #cap9 #cap10 #cap11
 
 
ธนาออมสินสาขาใหญ่ มอบพัดลม
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มอบพัดลมให้โรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน 10 ตัว โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ
 
ชี้แจงจากผู้อำนวยการ เรื่องปรับค่าบริการนอกเวลา เริ่ม 1 ธันวาคม 2561
Scoop News
 
ปรับค่าบริการนอกเวลา
ประชาสัมพันธ์ การปรับค่าบริการนอกเวลา สำหรับผู้ป่วยโรคที่ไม่ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 
โครงการหมอชวนวิ่ง
ไปวิ่งเพื่อสุขภาพกันเถอะ ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดในโปสเตอร์ที่แนบมาค่ะ
 
ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 9 โรงพยาบาลสมุทรปราการ . โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และแพทย์หญิงพิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธ์ุ (อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน . เนื่องจากในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ เกิดจากโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ หัวใจจะหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที ไปแล้ว แม้เราจะช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวรได้ ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง จนถึงมือแพทย์นั้น สำคัญสำหรับการช่วยชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง . กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงตระหนักถึงความสำคัญนี้ และได้ร่วมกับทีม COP-CPR และศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.สมุทรปราการ จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย . ทั้งนี้สโมสรโรตารี นำโดยท่านยกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ ประธานมูลนิธิปู่ทัพ ได้มอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.สมุทรปราการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจเป็นผู้รับมอบ
 
เติมบุญกับการบริจาคผ่าน QR CODE
ท่านใดที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสามารถบริจาคเงินผ่าน e-Donation (หรือที่เรียกว่า ระบบการบริจาคเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์) ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้ ✔เข้า Application KTB netbank หรือ Mobile Application ของทุกธนาคาร ✔กดสแกน QR Code เพื่อบริจาคเงิน ✔กดยอดเงินที่ต้องการบริจาค #ตรวจสอบชื่อบัญชี (เงินบริจาคของโรงพยาบาลสมุทรปราการ) และ กดยืนยัน #หมายเหตุ หากท่านต้องการบริจาคเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ให้ท่านทำรายการในช่องที่ระบุว่า ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี ทางระบบจะส่งใบเสร็จให้ท่านผ่านทาง E mail ทันที #กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีของธนาคารก่อนโอนทุกครั้งเพื่อความถูกต้องค่ะ เพียงเท่านี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วค่ะ และที่สำคัญการบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคนะคะ ❤ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 027018132 -9 ต่อ 2324 หรือ 2327 (ในเวลาราชการ)
 
งดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา
โรงพยาบาลสมุทรปราการงดใช้ถุงพลาสติกในการรับยาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทาง รพ.สมุทรปราการขอให้ผู้มารับบริการนำถุงผ้ามารับยาที่ รพ. หรือท่านใดที่ไม่มี ทาง รพ.มีถุงผ้าให้ผู้มารับบริการยืม ณ จุดบริการ 2 จุด คือบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องเตรียมเอกสารเพื่อลงชื่อในการยืมถุงผ้าด้วยนะคะ รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมาค่ะ ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะ ช่วยกันลดโลกร้อนขอบคุณค่ะ
 
เปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "อภัยภูเบศร"
ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 10.30 น. โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "อภัยภูเบศร" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีทรงครองราชย์ 9 ชั้น ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี - นายแพทย์โสภณ เมฆธน(ที่ปรึกษาว่าการกระทรวงสาธารณสุข) - นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) - พลเอกบุญเกิด วาดวารี (ประธานชมรมสมุทรปราการ) - พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) - มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ - นายกเหล่ากาชาดไทย - นพ.สุเทพ เพ็ชรมาก (ผู้ตรวจราชการเขต 6) และคณะ - นายแพทย์อภิชาติ รอดสม(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6) - สสจ. จังหวัดระยอง ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดร้านสมุนไพร "อภัยภูเบศร" สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งร้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย และเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลในรูปแบบของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และเครื่องใช้ส่วนบุคคลจากสมุนไพร สู่ผู้บริโภค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาโรค รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของประเทศ ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำและการเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 
กลุ่มจิตอาสา
กิจกรรมดีๆ ที่ดูแลผู้ป่วย และให้ความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการมาโดยตลอด ก็คือ #กลุ่มจิตอาสา ที่ร่วมกันให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มแรง เพื่อแรกกับรอยยิ้มจากทุกๆคน การให้บริการตัดผมฟรีของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และจิตอาสาที่มาด้วยใจโดยให้บริการเชิงรุก ในการตัดผมคนไข้บนหอผู้ป่วย สำหรับคนไข้ที่เดินไม่ไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การให้บริการทางเสียงเพลง กับ #ดนตรีบำบัด ที่เป็นการรวมตัวจากกลุ่มคนดนตรีจิตอาสา เพื่อมามอบเสียงเพลงในทุกๆวัน โดยสลับสับเปลี่ยนแนวเพลงกันไป เพื่อให้ผู้มารับบริการได้ผ่อนคลายครบทั้ง 5 วัน ต้องขอขอบพระคุณกลุ่มคนจิตอาสาทุกท่านค่ะ❤
 
สงกรานต์วัยจ๊าบ 61
ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์วัยจ๊าบ 61” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น ทางชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์วัยจ๊าบ 61” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะอาการซึมเศร้า ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทำให้ร่างกาย แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วย ซึ่งทางชมรมได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสมาชิกขึ้นทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,800 คน ผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์) คุณอนุสรา ยังตรง (อดีต.สส.) นายจรูญ ยังประภากร (อดีต สว.) นางสุกัญญา อัสวเหม (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เจ้าหน้าที่งานสุขเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อสม.สหเวชและจิตอาสา โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ นางอำไพ รัตนสุคนธ์ (ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ) เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการทำบุญเลี้ยงพระ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย และบูธนิทรรศการเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270