ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การลงทะเบียนขอใบรับรองแพทย์โควิด-19

 
กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริง
เลขบัตรปรชาชน
เบอร์โทรศัพท์
ATK วันที่
PCR วันที่
วันที่ขอรับใบรับรองแพทย์

รับที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 เวลา 15.00-16.00 น.
*** ใบรับรองแพทย์ผลพบเชื้อ Covid-19 เฉพาะกรณีที่รับยาและรักษาตัวที่บ้าน ที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ***
หมายเหตุ :
          1.นัดรับล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดกักตัว 10 วัน อย่างน้อย 1 วัน
          2.บริการรับใบรับรองแพทย์ Covid-19  ในวันราชการ เท่านั้น ( เว้น วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์ )
          3.หากไม่พบข้อมูล สามารถติดต่อหรือ Add line ได้ที่ 094-9234772