ระบบเกิดความขัดข้องชั่วคราว
โรงพยาบาลกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน