บริการห้องพิเศษประเภทต่างๆ

ห้องพิเศษเดี่ยว

รวมค่าอาหาร 3,000 บาท

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP

ประเภท Standard ราคารวมค่าอาหาร 3,260 บาท

ประเภท Type A ราคารวมค่าอาหาร 3,760 บาท

ประเภท Type B ราคารวมค่าอาหาร 4,260 บาท

ประเภท Type C ราคารวมค่าอาหาร 5,260 บาท

ประเภท Type D ราคารวมค่าอาหาร 5,760 บาท

ประเภท Type E ราคารวมค่าอาหาร 6,260 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย 1 เตียง

ตู้สำหรับใส่เสื้อผ้า

ตะกร้าพลาสติกใส่ถ้วยชามสำหรับรับประทานอาหาร 1 ชุด

ชุดกาแฟ 2 ชุด

กระติกน้ำร้อน 1 ใบ

แก้วน้ำ 2 ใบ

ช้อนส้อม 2 คู่

ไม้แขวนเสื้อ 2 อัน

กะละมังเช็ดตัว 2 ใบ

ตะกร้าใส่ผ้าที่ใช้แล้ว 1 ใบ

โทรทัศน์พร้อมรีโมท 1 เครื่อง

เครื่องปรับอากาศพร้อมรีโมท 1 เครื่อง

ตู้เย็น 1 เครื่อง

ไมโครเวฟ 1 เครื่อง (ยกเว้นห้อง Standard/ห้องพิเศษเดี่ยวแบบราคา 3,000)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล (Admit center) โทร 02 701 8132 -9